backgroundImage
Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní podmínky

I. OBJEDNÁVKA

1. Kupující objednává zboží prodávajícího prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ridersmx.cz 

2. Při každé objednávce musí kupující uvést jméno a příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mail (fyzická a právnická osoba podnikatel IČO, DIČ, fakturační adresu), název zboží a počet kusů, způsob dopravy a způsob platby. Objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky. 

3. Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží a podobně). 

4. Po obdržení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. 
Potvrzení objednávky se odesílá pomocí e-mailu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud zboží není skladem, budete informováni s dobou doručení. Zboží je odesláno Vámi vybraným způsobem dopravy, vždy v co nejkratší expediční době.

Za uzavření kupní smlouvy se považuje zaslání zákazníkovi zprávy o zpracování objednávky, nikoliv automatická zpráva o jejím přijetí.


5. Objednávku lze zrušit nejpozději 24 hodin po obdržení potvrzujícího e-mailu o objednávce. Vždy je nutné uvést jméno, příjmení, adresu a druh objednaného zboží. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou a to e-mailem. Potvrzení stornování oznámí prodávající kupujícímu také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky. V případě, že zboží již bylo odesláno, je nutné zboží zaslat zpět na naši adresu, poté Vám budou peníze vráceny.

II. DODACÍ LHŮTA

1. Dodací lhůta je v rozmezí 1 – 7 pracovních dní. V případě zboží, které je na skladě, odesíláme týž nebo následující pracovní den, podle zvoleného způsobu dopravy. V případě zboží, které není skladem, se dodací doba pohybuje podle časové náročnosti přepravy dodávaného zboží. V případě platby na účet se zboží odesílá až po přijetí platby. Vždy budete o čase informováni pomocí e-mailu.

2. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší. Doba dodání se může prodloužit i v případě nepředvídatelných situací, jako ztráta nebo poškození zásilky přepravcem, špatné povětrnostní podmínky, skryté vady zjištěné až při balení zásilky a pod ..

III. BALNÉ A POŠTOVNÉ

1. Objednávka bude zaslaná pomocí Zasilkovny 59 Kč nebo přepravní společností DPD 100 Kč . Při objednávce nad 3.000 Kč je doprava zdarma. Objednávky na Slovensko odesíláme kurýrními společnostmi za cenu 250 Kč . Při objednávce nad 5.000 Kč je doprava zdarma.

IV. PLATBA ZBOŽÍ

1. Platba zboží je prováděna v hotovosti či kartou na dobírku, platbou online prostřednictvím platební karty a převodem na účet. V rámci zkvalitňování služeb je platba na dobírku možná pouze do částky 9.999 Kč . Pokud je objednáva vyšší jak uvedená cena, je nutná platba přes platební portál nebo převodem na účet. Platba převodem na účet (účet prodávajícího) musí být proveden do 3 dnů od objednávky. V případě neuskutečnění platby může být objednávka ze strany prodávajícího zrušena.

Veškeré ceny za zboží jsou uvedeny vč. DPH. Jsme plátci DPH.

V. PŘEBÍRÁNÍ ZBOŽÍ

1. Kupující se zavazuje převzít zboží na adrese uvedené na objednávce. V případě opětovného zasílání zásilky z důvodu jejího nepřevzetí, musí kupující zaplatit poštovné. 

2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány. 

3. Kupující nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má produkt v držení, má kupující všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího. 

4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele. 

5. Nebezpečí škody na produktech přechází na kupujícího okamžikem převzetí kupujícím nebo jeho zmocněncem.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Spotřebitel je oprávněn dle zákona bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, jestliže prodávající v čas a řádně splnil informační povinnosti.

2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou prostřednictvím e-mailu. Ke zrušení smlouvy je nutné postupovat obdobně jako v bodu I.5.

3. Po obdržení informace o odstoupení od smlouvy prodejce kontaktuje kupujícího o podmínkách vrácení zbožím, jakož o podmínkách vrácení platby za zboží a poštovného, které kupující uhradil při koupi zboží.

4. V případě akceptování požadavku kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 14 pracovních dnů, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů.

5. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v případě, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků kupujícího nebo produktu určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část pokud:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět

b) změnila se cena dodavatele produktu

c) vystavená cena produktu byla chybná

Pokud nastane situace v bodu VI.6.b,c, prodávající oznámí kupujícímu novou, skutečnou cenu. Pokud bude s touto cenou kupující souhlasit, uzavře se mezi prodávajícím a kupujícím nová kupní smlouva s upravenou cenou zboží.

VII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ

1. Kupující má možnost bez uvedení důvodu vrátit zakoupené zboží do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Vrácení zboží musí být provedeno písemnou formou, a to prostřednictvím emailu prodávajícímu. Poté bude od prodávajícího kontaktován s pokyny k vrácení zboží.

2. Zboží je třeba odeslat na adresu prodávajícího ve lhůtě 30 dnů na náklady a odpovědnost kupujícího. Přepravní náklady na vrácení produktu nese kupující.

3. Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí kupující předat veškeré dokumenty týkající se předmětného produktu (fakturu, záruční list, doklad o nabytí apod.), které obdržel při jeho koupi.

4. Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

5. Při dodržení výše uvedených povinností kupujícího, prodávající převezme zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo zálohu, který kupující uhradil, za produkt vrátí kupujícímu zpět bankovním převodem na bankovní účet kupujícího.

6. Kupující nemůže zboží vrátit zejména v případě, jde-li o zboží, které bylo zhotoven podle osobitých požadavků kupujícího nebo produktu určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

VIII. VÝMĚNA ZBOŽÍ DO 30 DNŮ

1. Výměna zboží z důvodu nevhodné koupě (špatná velikost, barva,…) je možná, v případě nepoškozeného a nepoužitého zboží s originální etiketou. Zboží se vyměňuje pouze za stejný druh. Pokud zboží chcete vyměnit za něco jiného, je nutné použít způsob vrácení zboží a následně opětovnou koupi nového zboží. Poštovné při odeslání produktu prodávajícímu hradí kupující. Poštovné při odeslání nového produktu kupujícímu hradí prodávající jen při první výměně.

2. Výměna zboží musí být provedeno písemnou formou a to prostřednictvím e-mailové komunikace mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Po zpracování pro zpracování vráceného zboží prodávající kontaktuje kupujícího o termínu doručení nového zboží.

4. V případě pokud je cena nového zboží vyšší, než cena původního zboží, je kupující povinen rozdíl uhradit na bankovní účet prodávajícího před uskutečněním výměny. Pokud zboží v jiné variantě již není, bude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta možnost vrácení zboží.

5. Pokud původní zboží kupující odešle dříve, než si ho nechá vyzvednout prodávající prostřednictvím kurýrní služby, poštovné náklady při vrácení prodávající nehradí.

DRŽTE SE POKYNŮ PŘI VRÁCENÍ A VÝMĚNĚ ZBOŽÍ:

POKYNY PRO VRÁCENÍ A VÝMĚNU ZBOŽÍ:

  • Zákazník musí informovat prodávajícího o možnosti vrácení nebo výměně zboží
  • Nepoškozené, nenošené zboží v originálním balení s originální etiketou výrobce spolu s kopií dodacího listu nebo faktury (doklad o zaplacení) bude zaslán na adresu Jan Šindelář, Stádlec 147, 391 62 Stádlec jako doporučený balík (náklady za poštovné hradí kupující)
  • Pokud je zboží shledáno nezávadným jsou okamžitě, pomocí složenky, peníze vyplaceny zpět – vrací se pouze peníze za zboží, nikoliv za poštovné

IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Obecně, pokud v obchodních podmínkách není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců. 

2. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované produkt čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Reklamace musí být ohlášena písemnou formou a to prostřednictvím e-mailu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny prodávajícího. 

3. Pro urychlení reklamace může kupující zaslat fotografii poškozeného zboží na email prodávajícího shop@ridersmx.cz. Fotografie by měla být zhotovena tak, aby na ní byla co nejlépe viditelná reklamovaná vada. 

4. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, používáním produktu v nevhodných podmínkách, neodbornou opravou nebo výměnou části výrobku, nedodržením příslušných norem ze strany kupujícího nebo osoby, která kupujícímu opravu nebo výměnu částí produktu vykonávala, nebo pokud byl převeden zásah do produktu jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením. 

5. Pokud byl kupujícímu dodaný produkt, který si neobjednal, jako podklad pro reklamaci zašle fotografii celého doručeného produktu akódu jeho kódu, který je uveden na krabici, v níž byl produkt doručen. Fotografii nám následně odešlete na shop@ridersmx.cz 

6. Pokud kupující přebral produkt, který je viditelně poškozen tj. byla poškozena i krabice, ve které Vám byl produkt doručen, se reklamace nevztahuje.

V případě reklamace, prosím, kontaktujte co nejdříve naši prodejnu na shop@ridersmx.cz. Budeme se snažit Vaši reklamaci vyřídit co nejdříve a k plné vaší spokojenosti (nejpozději 30 dnů od přijetí zboží zpět na naši adresu).

Zboží, které se zasílá na reklamaci, musí být zasláno jako doporučený balík na naši adresu Stádlec 147, 391 62 Stádlec. Do balíku připojte doklad o koupi zboží (kopie), důvod reklamace a vaši adresu (i e-mail pro rychlejší komunikaci). Náklady na přepravu hradí kupující.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v jeho platném znění. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro naši vnitřní potřebu (zaslání zboží a zásadních novinek e-mailem o našem obchodě) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci (Česká Pošta ap.), kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Na přání zákazníka budou jeho osobní údaje vymazány.

2. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas a jejich zpracováním. Dozor nad ochrannou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit případné zasílání obchodních sdělení, a to na jeho elektronickou adresu, získanou v souvislosti s prodejem zboží, aniž by mu tím vznikli jakékoliv náklady. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout třetím osobám než smluvním dopravci za účelem dodání zboží.

XI. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. EVIDENCE TRŽEB

1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat kupujícího k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude kupující kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje kupujícího. Kupující má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3. Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

4. Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

6. Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn a předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

7. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

8. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají své účinnosti dnem 25.09.2017

X

Tyto stránky používají k poskytování služeb , personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace

Souhlasím